Hou onderwys op dreef tydens die onderbroke skooljaar