Is die onderwys vir jou belonend, maar nie finansieel nie_