Die verskil tussen ‘n hoërskool- en ‘n laerskool onnie